Învățământ primar

,,Investim în elevii noștri, investim în viitorii cetățeni ai Uniunii Europene”

ALEXE VIORICA

Studii:

 • absolventă a Liceului Pedagogic “Matei Basarab” Slobozia, profil pedagogic, instructor pentru activităṭi extraşcolare (2000-2004) ;
 • licenṭiată a Universității “Ovidius”din Constanṭa în psihologie şi ştiinṭele educaṭiei, specializarea institutori-învăṭământ primar (2004-2007);

Vechime în învățământ: 12 de ani

Experiență didactică:

 • învățător la Școala cu clasele I-VIII Ciochina (2007-2014);
 • învățător– titular la Școala Gimnazială Nr. 3, Slobozia (2014-prezent),

Calitati: răbdătoare, optimistă, iubitoare, capacitate de a lucra în echipă, spirit organizatoric,, empatică şi serioasă.

   În întreaga activitate didactică am utilizat un limbaj adecvat, am respectat pe cei din jurul meu și am adoptat un comportament civilizat; am respectat și aplicat în activitatea didactică deontologia profesională pe care o promovez permanent, urmând cei 10 pași importanți:

 1. Am lăsat acasă grijile, neliniștile și lacrima.
 2. Am adus în fața elevilor încrederea și zâmbetul.
 3. Am vorbit frumos și am impus un model de exprimare îngrijită și sobră.
 4. M-am purtat frumos, impunând un model de comportament decent și civilizat.
 5. Am lăsat vârsta reală la poarta școlii și am încercat să fiu copil în spirit.
 6. Am îmbinat exigența cu blândețea.
 7. L-am considerat pe elev egalul meu în gândire, simțire și trăire.
 8. Am evitat situațiile conflictuale.
 9. Am fost pasionată de ceea ce am făcut și nu am intrat în inerție.
 10. Am învățat în rând cu elevii mei, înțelegându-le dificultățile învățării și descoperind calea eludării