Învățământ gimnazial

,,Investim în elevii noștri, investim în viitorii cetățeni ai Uniunii Europene!”

Diriginte clasa a VII-a C

BĂTRÂNCEA VICTORIȚA

Studii:

  • absolventă a Școlii Normale “Matei Basarab” Slobozia, profil filologie (1994-1998);
  • licenţiată a  Facultăţii de Limbi şi Literaturi străine, specializarea  Limba și Literatura franceză- Limba şi Literatura romȃnă, Bucureşti (1999-2004);

Vechime în învățământ: 16  ani, grad didactic II

Experiență didactică:

  • obţinerea gradului didactic II-august, 2018
  •   profesor titular  de limba romȃnă şi literatura romȃna  la Școala Gimmazială Nr. 8 Mircea Vodă, Călăraşi (2004-2005);
  • profesor titular de limba şi literatura  romȃnă la  Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia (2005-prezent);
  • profesor implicat în:  activități complexe cu valoare instructiv-educativă, performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la olimpiadele școlare, pregătirea loturilor olimpice de elevi, performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială, activități extracurriculare, activitate dovedită în cadrul SNAC, participarea în comisiile de evaluare/organizare și desfășurare a examenelor naționale, contribuția la dezvoltarea instituțională;