Învățământ gimnazial

,,Investim în elevii noștri, investim în viitorii cetățeni ai Uniunii Europene!”

RÂNCĂ NICOLETA

Studii:

 • absolventă a Școlii Normale Matei Basarab Slobozia, profil filologie (1990-1994);
 • licențiată în filologie a Facultății de Litere din cadrul Universității Ovidius Constanța, specializarea Limba și Literatura română – Filologie balcanică (1996-2000);

Vechime în învățământ: 20 de ani, gradul I

 Experiență didactică:

 • profesor titular de limba și literatura română la Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia (2000-prezent)
 • membru al Corpului Naţional de experţi în management educaţional (2014);
 • profesor metodist (2009-2017);
 • responsabil de cerc pedagogic (2014-2018);
 • expert în educație în proiectul POSDRU ID 138175 Evaluarea națională: inovație pentru formarea competențelor-cheie;
 • membru/responsabil în comisii(CEAC, Comisia de mobilitate, Comisia pentru monitorizarea ritmicității notării, Comisia pentru reducerea abandonului școlar);
 • articole în diferite reviste de specialitate (Perspective, Helis, Limba și literatura română);
 • organizator/evaluator la etapa națională, județeană, locală la olimpiadele și concursurile școlare;
 • colaborator la Ghid de pregătire a olimpiadelor și concursurilor școlare, editura Nomina;
 • am elaborat subiecte pentru faza locală și județeană a Olimpiadei de Limba și literatura română în anii școlari 2012-2017, pentru Concursul  Național Smart (2013-2016);