Învățământ gimnazial

,,Investim în elevii noștri, investim în viitorii cetățeni ai Uniunii Europene!”

DINU GICA

STUDII

 1. absolventã a Universitãţii Bucureşti- Facultatea de istorie  specializarea – Istorie modernã;
 2. master în Management educațional , Universitatea Bucureşti.

EXPERIENŢA PROFESIONALᾸ

 1. profesor de istorie la Şcoala Gimnazială Nr.3 Slobozia, gradul didactic I, vechime 30 de ani
 2. metodist la Casa Corpului Didactic Ialomiţa 2001/2003;2006 -2011
 3. inspector de specialitate pentru educaţie permanentă la I.S.J Ialomiţa 2011-2013
 4. inspector de specialitate pentru istorie, socio-umane 2016; 2020

Comunicãri ştiinţifice şi articole de specialitate în :

 1. Tribuna învãțamântului (1998)
 2. Didactica Nova ( 2002)
 3. Ars Didactica (2006)
 4. Analele Universitaţii ,,Constantin Brâncuşi’’ din Târgu Jiu (2011)

Lucrãri de specialitate publicate :

 1. Metode active de evaluare a  grupurilor și individuale ( 2005)
 2. Metoda organizatorului grafic aplicatã la clasa a VIII-a ; Identitate în diversitate ( 2006);
 3. Abilitãți de comunicare prin metode active ( 2006); Perspective în educație ( 2007);
 4. Analiza criticã a unui manual interdisciplinar din învãțãmântul preuniversitar ( 2007);
 5. Sistemul de management al calitãții ( 2008 );
 6. Creativitatea în educație ( 2009 ); Educația în comunicare ( 2009);
 7. Formarea profesorilor de istorie pentru evaluarea continua a elevilor.Aplicaţii pentru învãţãmântul gimnazial ( 2010).

Competenţe de organizare,coordonare a unor programe şi proiecte educaţionale: 

 1. Proiectul „Teachas a European / Profesorul European” ( Organizat de Agenția de Monitorizare a Presei  si DC Communication-M.E.C.T.S );
 2. Proiectului ,,Europa, Casa noastrã!” ( Organizat de Consiliul Europei )
 3. Concursul Naţional “ Istorie, Cultură si Civilizaţie Europeană”
 4. Managementul cursului acreditat CNFP „Evaluarea din Perspectivã Europeanã” (Furnizor C.C.D Ialomiţa );
 5. Managementul cursului acreditat CNFP„ Euro-Managerul Şcolar”(Furnizor CCD Ialomiţa );
 6. Coordonator centre de formare în cadrul Proiectului POSDRU ,,Profesionişti în Educaţie Europeană şi Reformă’’  ( Partener  3 C.C.D Ialomiţa );
 7. Expert pe termen scurt – Responsabil Formare Ialomiţa în Cadrul Proiectului POSDRU ,,Formarea a 264 de cadre didactice în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică în Regiunea Sud-Muntenia (FORM) ’’ (Beneficiar S.N.S.P.A);
 8. Expert pe termen scurt –Formator în cadrul proiectului POSDRU ,,Formarea profesorilor de Istorie şi Geografie în Societatea Cunoaşterii’’ (Beneficiar Universitatea ,,Valahia’’ din Târgovişte);
 9. Expert pe termen scurt –Formator în cadrul Proiectului POSDRU ,,Cadru didactic – un profesionist în sistemul de învãţãmânt’’ (Beneficiar M.E.C.T.S-U.M.P.F.E).