Învățământ primar

,,Investim în elevii noștri, investim în viitorii cetățeni ai Uniunii Europene”

Clasa a II-a A

NAE FLORICA

Studii:

 • absolventă a Liceului Pedagogic – Slobozia (1973-1978) ;
 • licentiată a Universității “Ovidius” din Constanţa în ştiinţe ale educaţiei, specializarea Pedagogia învăţământului primar (2002-2005);

Vechime în învățământ: 40 de ani / gradul didactic I

Experiență didactică

 • învățător titular la : Școala Gimmazială Valea Ciorii- Murgeanca ( 1978- 1994 );
 • educator : Casa de Copii  Şcolari – Slobozia  (1994 – 1998),
 • învățător titular/ profesor învăţământ primar  la  Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia (1998 – prezent);
 • învăţător metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean – Ialomiţa;
 • responsabil Cerc Pedagogic ( la diferite clase) – Centrul de formare continuă II- Slobozia;
 • responsabil Comisie metodică ;
 • mentor- îndrumător de practică pedagogică pentru studenţii Universităţii ,,Ovidius’’/ Constanţa;
 • autor de articole la Simpozioane Judeţene, Naţionale şi Internaţionale ; la reviste de specialitate ( ProEducaţia, Ars Didactica, Euristica ş.a.);
 • absolvent de numeroase cursuri de formare continuă;
 • colaborator, coordonator, evaluator în cadrul diverselor concursuri şcolare judeţene, naţionale, internaţionale;
 • coordonator parteneriate educaţionale ( cu alte şcoli, cu Biblioteca Judeţeană şi cea şcolară, cu muzee, cu Agenţia de Protecţia Mediului etc.);
 • iniţiator şi aplicant de proiecte educaţionale judeţene, naţionale, internaţionale;
 • voluntar la diverse acţiuni în parteneriat cu diverse Organizaţii Guvernamentale şi nonguvernamentale;
 • administrator de test şi evaluator în comisia de Evaluare Naţională ;
 • coautor la realizarea de softur educaţionale ( CD-uri + reviste) ale Editurii EDU ;
 • referent a două culegeri de matematică;