Învățământ gimnazial

,,Investim în elevii noștri, investim în viitorii cetățeni ai Uniunii Europene!”

Profesor educație socială

POPA MIHAELA ALINA

Studii:

  • absolventă a Școlii Normale “Matei Basarab” Slobozia, profil pedagogic, învățător (1991-1996);
  • licențiată a Universității “Spiru Haret” la Facultatea de Drept din București, specializarea Științe juridice (2000-2005);
  • absolventa a masterului în cadrul Universității “Spiru Haret”, Facultarea de Sociologie- Psihologie din București, cu specializarea ’’ Managementul organizației și resurse umane’’ (2007-2009).

Vechime în învățământ: 20 de ani

Experiență didactică:

  • profesor pentru învățământul primar la Școala Gimmazială Nr. 3 Slobozia (1996-1998), Scoala Gimnazial Nr. 4 Slobozia (1998-2003);Școala Gimnazială Nr. 5 Slobozia (2003-2004), Liceul Pedagogic “Matei Basarab” Slobozia (2005-2006), Școala Gimnazială “ Gheorghe Doja”,  Școala Gimnazială “ George Vâlsan” Amara, Școala Gimnazială Cosîmbesti, Liceul Tehnologic Scânteia (2009-2014), Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de Aur ” Slobozia (2014-2019);
  • profesor titular de gândire critică si drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică si educație economico-financiară la Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, Liceul Tehnologic “Înălțarea Domnului” Slobozia și Școala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Slobozia (2019-prezent);
  • formator C.D. Ialomita în cadrul programului de formare continuă“Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale ” (2016-2017);
  • autor si formator al programului de formare continuă ”Evaluarea competențelor elevilor la finalul claselor a II-a și a IV-a“ (2016-2017).
  • 2021- trainer autorizat
  • 2021-Consultant în managementul conflictelor autorizat