Învățământ gimnazial

,,Investim în elevii noștri, investim în viitorii cetățeni ai Uniunii Europene!”

RĂDUȚA GEORGETA

Studii:

 • absolventă a Liceului Teoretic ,,Mihai Viteazul” Slobozia (1988-1992), profil real, matematică-fizică;
 • licenţiată a Universității din Bucureşti, în profilul Sociopsihopedagogie, specializarea Sociologie-psihologie (1998);
 • master în cadrul Universităţii ,,Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Sociologie-psihologie, programul de studii Management Organizaţional şi al Resurselor Umane (2007-2009);
 • studii postliceale în cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Constanţa, domeniul Turism şi alimentaţie, specializarea Tehnician nutriţionist (2017);
 • studii  postuniversitare de Conversie profesională în cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos” Galaţi, domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, specializarea Tehnologie şi control în industria  alimentară şi turism (2018);
 • master în cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, domeniul ştiinţe inginereşti, programul de studii Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (2018-2020);
 • studii postuniversitare de Conversie profesională în cadrul Universităţii din Piteşti, Centrul de Formare Muntenia, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, domeniul ştiinţe inginereşti, specializarea Educaţie tehnologică (2019 – prezent);

Vechime în învățământ: 24 de ani

Experiență didactică:

 • profesor logoped suplinitor la Şcoala Specială ,,Ion Teodorescu” Slobozia (1996-1998), la Grădiniţa Specială Slobozia (1998-2001) şi la G.P.P. ,,Junior” Slobozia (2001 -2003);
 • profesor de discipline socio-umane supinitor la Grup Şcolar Agricol Ţăndărei şi Liceul Teoretic ,,Paul Georgescu” Ţăndărei (2003-2004);
 • profesor consilier şcolar titular la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică  Ialomiţa (2004-2006);
 • profesor consilier şcolar titular, gradul didactic II, la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slobozia (2006-2012);
 • profesor de psihologie la Grup Şcolar ,,Mihai Eminescu” Slobozia (2006-2012);
 • profesor de discipline socio-umane la Şcoala Postliceală ,,Christiana” Slobozia (2004-2008) şi Şcoala Postliceală Slobozia din cadrul Liceului Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Slobozia (2014-prezent);
 • profesor consilier şcolar titular, gradul didactic I, la Centrul Judeţen de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Ialomiţa, cu postul normat la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slobozia (2012- prezent);
 • profesor metodist pentru învăţământul special, profesor metodist de discipline socio-umane, membru în Consiliul consultativ al IŞJ Ialomiţa pentru discipine socio-umane (2014 – prezent);
 • profesor de Educaţie tehnologică, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slobozia (2019- prezent);
 • formator judeţean în cadrul Casei Corpului Didactic Ialomiţa – Consiliere şi orientare;
 • formator judeţean în cadrul Proiectului Dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii cu vârste de la 3 la 7 ani, derulat de MECTS, parteneri: UNICEF România şi Asociaţia Părinţilor Căsuţa cu poveşti, Bistriţa;
 • expert pe termen scurt în Proiectul strategic Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei (ID 55668), beneficiar ARACIP, formator consilier judeţean în cadrul programului de formare Înregistrarea electronică a autoevaluării;
 • expert pe termen scurt în Proiectul Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educaţie (Case:2012_104522), beneficiar Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, formator în cadrul programului de formare Cultura sănătăţii şi securităţii muncii;
 • expert pe termen scurt în cadrul Proiectului POSDRU – Să ne pregătim pentru BAC! Program inovator de formare a competenţelor cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat (ID 138618), beneficiar IŞJ Vrancea;
 • voluntar în cadrul Crucii Roşii Române, filiala Ialomiţa.